ติดต่อเรา
บริษัท เคมมิน จำกัด

ที่อยู่ : 53/6 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย


โทรศัพท์ :
(66) 02 175 2131 - 43
โทรสาร : (66) 02 175 2152 - 53

อีเมล์ : [email protected]