เกี่ยวกับเคมมิน
บริษัท เคมมิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบด้านเคมีภัณฑ์ อาทิ สารเคมีทั่วไป, สารเคมีชนิดพิเศษ, สารเคมีสำเร็จรูป วัตถุเจือปนอาหารสำหรับผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่เรานำเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับคู่ค้าของเรา จึงเป็นเหุตผลสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติมเต็มความต้องการของคู่ค้าได้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2556 บ. เคมมิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท s-PCI, Ulsan, Korea for the manufacturing of polyolefin catalysts; Metallocene catalyst. ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายการวิจัย เพื่อการพัฒนาโครงสร้างของสารเคมีในกลุ่มตัวเร่งปฏิกิริยา ภายใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ Halal

บริษัท เคมมิน จำกัด และกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจของเรา มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการวิจัยและพัฒนาด้านเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำของโลก 
เหนือสิ่งอื่นใด กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมทุนของเรา ให้คำมั่นสัญญาต่อคู่ค้า ในการมอบเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ดีที่สุด ตลอดจนประสบการณ์ด้านเคมีภัณฑ์มากกว่า 35 ปี เพื่อเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจให้กับคู่ค้าของเรา