ยินดีต้อนรับ
เคมมิน
บริษัท เคมมิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบด้านเคมีภัณฑ์ อาทิ สารเคมีทั่วไป, สารเคมีชนิดพิเศษ, สารเคมีสำเร็จรูป วัตถุเจือปนอาหารสำหรับผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่เรานำเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับคู่ค้าของเรา จึงเป็นเหุตผลสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติมเต็มความต้องการของคู่ค้าได้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ยางและพอลิเมอร์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ คือสิ่งสำคัญในการให้บริการ รวมไปถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารหล่อลื่น และสารหน่วงไฟ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานเกือบทุกชนิด เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการให้กับคู่ค้าของเรา ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรม อาหาร
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ รวมไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลา มีความถูกต้อง ครบถ้วน  คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ จากโรงงานผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ในประเทศไทย
อุตสาหกรรม เซรามิคและวัตถุดิบทั่วไป
เราคือ "ผู้นำ" ด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมเซรามิคและวัตถุดิบทั่วไป จากประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 35 ปีที่ผ่านมา บริษัท เคมมิน จำกัด สร้างรากฐานและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเซรามิคและวัตถุดิบทั่วไป โดยเป้าหมายสำคัญในการให้บริการคือ เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการ และให้บริการอย่างดีที่สุด แก่คู่ค้าของเรา
ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
26 Nov 2017
Corporate Social Responsibility
โรงเรียนบ้านน่อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
21 Jul 2013
Corporate Social Responsibility
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
20 Oct 2012
Corporate Social Responsibility
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี