ความรับผิดชอบต่อสังคม
26 Nov 2017
ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนบ้านน่อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
21 Jul 2013
ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
20 Oct 2012
ความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี