ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

"การทำดี" จะนำไปสู่ "พลังที่ดี" ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว ชุมชน หรือระดับองค์กรก็ตาม คณะผู้บริหารและทีมงานของเราให้คุณค่าในการพัฒนาสังคมด้านความเป็นอยู่ที่ดีและการศึกษาเป็นหลัก ด้วยการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนขึ้น โดยปีนี้เราจัดขึ้นที่ "โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อ.บ้านคา จ.ราชบุรี" ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556  สำหรับโรงเรียนมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ๆ ในชุมชน ทางบริษัท เคมมิน จำกัด จึงมีความตั้งใจ ที่จะมอบทุนทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา อาทิเช่น สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อุปกรณ์ห้องพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน  เตียงพยาบาลและผ้าปูเตียง รวมไปถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่โดยรอบให้ดีขึ้นจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ หรือทัศนียภาพรอบๆ โรงเรียน ด้วยงบประมาณมากกว่า 153,270 บาท นอกจากนี้เรายังมอบความสุขและเสียงหัวเราะผ่านกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายให้แก่เด็ก ๆ อีกด้วย

และเราเชื่อว่า บริษัท เคมมิน จำกัด จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานและการทำสิ่งดี ต่อส่วนรวมผ่านการประกอบคุณความดีในครั้งนี้ 
แกลลอรี่