ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


การสร้างองค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่านานาประเทศ คือเป้าหมายที่สำคัญของ บริษัท เคมมิน จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างยั่งยืนของเด็กๆ ในชุมชน จึงจัดให้มีโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนครั้งที่ 5 ในครั้งนี้จัดที่ "โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี" วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 โดยทางบริษัทฯ และกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจ ร่วมกันสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้น้องๆ อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬา, หนังสือเรียน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, กล่องใส่อาหาร, อุปกรณ์ห้องพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน รองเท้า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมซ่อมและสร้างพื้นที่บางส่วนในโรงเรียน เช่น ซ่อมแซมห้องสมุดและห้องผู้อำนวยการโรงเรียน จัดหาพันธุ์ไม้เพื่อตกแต่งภายในโรงเรียน ทาสีพื้นที่ใช้สอยทั่วบริเวณโรงเรียน รวมงบประมาณมากกว่า 185,000 บาท

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบความสุขกลับคืนสู่สังคม ด้วยกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับชุมชน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ให้เติบใหญ่และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

แกลลอรี่